Friendly Grocer Paddington

364-366 Oxford Street, Paddington NSW 2021